GIỚI THIỆU : CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VINA – GOOD FOOD FOR HEALTH

I, SỨ MỆNH

Phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những sản

phẩm thuốc, thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên chất lượng cao. Các sản phẩm, dịch vụ chất

lượng cao được đưa tới cộng đồng với đầy đủ tiện ích thông qua việc tổ chức xây dựng hệ thống

phân phối sâu rộng.

II, TẦM NHÌN

Top 50 doanh nghiệp phân phối trong ngành dược phẩm tại thị trường Việt Nam.

III, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1, Khách hàng là trung tâm:

HTPCare luôn luôn đặt “Sức khỏe và lợi ích” của khách hàng là mục tiêu số 1, làm trung tâm của

mọi hoạt động trong hệ thống.

2, Kinh doanh từ “tâm”:

Là kim chỉ nam, là tư tưởng xuyên suốt cho mọi hoạt động, mọi mối quan hệ bên trong và bên

ngoài của HTPCare. Cam kết sản phẩm khai thác đưa ra thị trường phải có chất lượng cao, hiệu

quả rõ rệt.

3, Sự khác biệt:

Tìm kiếm, nghiên cứu, thẩm định để có được những sản phẩm chất lượng, độc đáo, khác biệt tạo

xu hướng dẫn đầu thị trường.

4, Chuyên nghiệp:

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao: chuyên gia giỏi – quản lý xứng tầm.

Xây dựng quy trình quản lý chuẩn mực cho mọi hoạt động của công ty.

IV, VĂN HÓA

1, Tinh thần hệ thống:

Tài sản lớn nhất của HTPCare là CBCNV, mọi hoạt động trong hệ thống HTPCare đều dựa trên

tinh thần đồng đội, chia sẻ, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thiện và phát triển.

2, Tinh thần chiến binh:

Trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng của nên kinh tế nói chung và của ngành dược nói riêng

chỉ có tập trung toàn bộ sức lực, trí tuệ, đam mê, nhiệt huyết như những chiến binh chiến đấu đến

cùng không biết mệt mỏi chúng ta mới đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bên vững cho

tương lai.

3, Tinh thần nhân văn

HTPCare xây dựng văn hóa: mọi thành viên đều được hỗ trợ, đào tào, tạo điều kiện phát huy tối

đa năng lực bản thân, mọi thành viên đều có cơ hội đóng góp mọi nguồn lực mà mình có để phát

triển hệ thống. Bên cạnh đó HTPCare xây dựng môi trường làm việc – vui chơi lành mạnh, xây

dựng tinh thân làm việc hết mình – vui chơi hết sức.

“HTPCare là một gia đình – CBCNV là những người thân”

Đánh Giá

Thái Độ 90
Chất Lượng 95
Dịch Vụ 85
Giá Cả 75